Etape de dezvoltare a proiectului

Etapa 1. Concept tehnologic inovativ pentru valorificarea de noi substante cu potential terapeutic prin identificare si caracterizarea multiparametrica si implementare in sistem real

Activitatea 1.1. Management de proiect; Strategie de implementare, informare si publicitate

Activitatea 1.2 Documentare, proiectare si stagii investigationale pentru definirea substantelor noi din extracte de natura biologica- procese de fractionare, identificare, izolare si caracterizare analitica. Studii descriptive asupra spectrului terapeutic pentru substante chimice de sinteza pentru identificare de noi valente terapeutice in patologia tinta

Activitatea 1.3 Studii de fezabilitate pentru cercetare industriala

Activitatea 1.4. Dezvoltarea si optimizarea screeningului tehnologic si analitic pentru implementarea tehnicilor si analizelor explorative ale caracteristicilor specifice substantelor identificate in extractele biologice

Activitatea 1.5 Stagii de optimizare tehnologica inovativa si design substante noi

Activitatea 1.6 Diseminare, articole stiintifice prezentate la congrese si conferinte in domeniul sanatatii